Corax redovisningsprogram

I Polen finns det många bestämmelser om principerna för företagskampanjer. Några av dem säger elektroniska försäljningsrecordrar. Vi kan välja vilka finansiella rätter som kommer vara mest framstående för ditt företag. På marknaden finns det väldigt intressanta modeller av kassaregister och nybörjare som ofta inte vet vad de ska välja. Fiscal enheter hyran är också en auktoriserad distributör samt en tekniker som arbetar i den lämpligaste uppsättningen av skatte kassaregister inom ett visst område. Men först måste du se till att vi har & nbsp; en kassaapparat & nbsp; håll, eftersom vissa skattebetalare har avgått från den nuvarande ändamål.

Den 4 november 2014 utfärdade finansdepartementet en ny förordning om undantag från skyldigheten att registrera försäljningen via kassaregister. Det ska tillämpas under åren 2015-2016. Tyvärr har det begränsat värdet av skattebetalare som tillhandahåller tjänster till idrottare och fasta bönder, så långt bort från skyldigheten att ha inspelningsutrustning. Därför behandlar han eliminering av underselling fall eftersom säljaren inte var skyldig att utfärda fakturor, det skulle vara aktuella som gjordes endast på köparens begäran, så att transaktionsfallen, utan spår i registren, var vanliga. Skyldigheten att utfärda kvitton för varje försäljning kommer väsentligt att hindra detta yrke, vilket begränsar den enda gråzonen.

Hallu Motion

Så vad är verkligen kassan också vad det ger? Det är därför viktigt att ta ett elektroniskt verktyg för att registrera försäljningen, och dessutom mängden moms och omsättningsskatt. I slutet av transaktionen, oavsett om det finns till exempel försäljning av produkten eller ersättning av hjulet i bilen, måste säljaren eller tjänsteleverantören utfärda köparen ett kvitto, vars kopia av gästen i enhetens minne. På baksidan av försäljningsdagen, den så kallade finansiell rapport, för att konsolidera hela intäkterna. Kassaregister som används i den närmaste världen har så kallade OTP-skatteminnet (en gångs programmering och ett unikt nummer.Det finns två typer av verktyg som används för att registrera försäljningen. Det finns finansiella belopp och skattemässiga skrivare.Kassaapparater är enheter som arbetar självständigt, medan materialbas och assistans (PLU finns i denna institution.Skrivaren vill å andra sidan vara ansluten till en dator, utrustad med ett bra försäljningsprogram.Det finns också systemcasinon som kan skapa sig eller sitta i ordern i försäljningssystemet.